Comprehensive Integrated Information Network System
CIINS Logo
Hệ thống mạng thông tin tích hợp liên kết rộng
English    French    Chinese    japanese    Korean    Russian  More 

Quyền lợi thành viên miễn phí


Là thành viên của CIINS Bạn được sử dụng miễn phí hoàn toàn các ứng dụng cùng các hạn mức theo danh sách dưới đây:


1.    Ứng dụng thiết kế, xây dựng, quản trị website đơn giản USS Starter Web, không giới hạn dung lượng lưu trữ và băng thông.

2.    Ứng dụng quản trị Tổng kho tin bài (USS Article Store) với dung lượng 50MB miễn phí.

3.    Ứng dụng quản trị Kho file ảnh (USS Image Store) với dung lượng 50MB miễn phí.

4.    Ứng dụng quản trị Kho file tài liệu ( USS Document Store) với dung lượng 50MB miễn phí.

5.    Ứng dụng quản trị Kho file Html ( USS Html File Store) với số lượng 50 files miễn phí.

6.    Ứng dụng quản lý Kho Form giao dịch ( USS Form Store) không giới hạn số Form được nhân bản.

7.    Ứng dụng Quản lý đối tác không giới hạn dung lượng lưu trữ.

8.    Ứng dụng Quản lý bài lưu xem sau ( USS Bookmark) không giới hạn dung lượng lưu trữ.

9.    Ứng dụng  Quản trị bình luận ( Comments) không giới hạn dung lượng lưu trữ

10.    Ứng dụng Quản trị thăm dò ý kiến đơn giản ( USS Simple Poll) không giới hạn số thăm dò được tạo.