CIINS là gì?

 CIINS được viết tắt từ cụm từ "Comprehensive Integrated Information Network System", có nghĩa tiếng Việt tương ứng là: Hệ thống mạng thông tin tích hợp liên kết rộng. 

 
CIINS bao gồm các chương trình, phần mềm hệ thống và những phần mềm ứng dụng, tiện ích phục vụ người dùng. CIINS được cài đặt và vận hành trên các máy chủ độc lập (máy chủ CIINS). Các máy chủ CIINS giao tiếp với nhau trên môi trường có kết nối mạng, tạo thành một hệ thống mạng máy chủ cung cấp dịch vụ thống nhất. Thông qua trình duyệt web hoặc những phần mềm đóng gói dành cho máy tính hoặc thiết bị di động, người dùng truy cập từ xa vào hệ thống máy chủ CIINS để sử dụng các phần mềm ứng dụng và dịch vụ do CIINS cung cấp.  

Quyền lợi thành viên miễn phí

Là thành viên của CIINS Bạn được sử dụng miễn phí hoàn toàn các ứng dụng cùng các hạn mức theo danh sách dưới đây: 1. Ứng dụng thiết kế, xây dựng, quản trị website đơn giản USS Starter Web, không giới hạn dung lượng lưu trữ và băng thông. 2. Ứng dụng quản trị Tổng kho tin bài (USS Article Store) với dung lượng 50MB miễn phí. 3. Ứng dụng quản trị Kho file ảnh (USS Image Store) với dung lượng 50MB miễn phí. 4. Ứng dụng quản trị Kho file tài liệu ( USS Document Store) với dung lượng 50MB miễn phí. 5. Ứng dụng quản trị Kho file Html ( USS Html File Store) với số lượng 50 files miễn phí. 6. Ứng dụng quản lý Kho Form giao dịch ( USS Form Store) không giới hạn số Form được nhân bản. 7. Ứng dụng Quản lý đối tác không giới hạn dung lượng lưu trữ. 8. Ứng dụng Quản lý bài lưu xem sau ( USS Bookmark) không giới hạn dung lượng lưu trữ. 9. Ứng dụng Quản trị bình luận ( Comments) không giới hạn dung lượng lưu trữ 10. Ứng dụng Quản trị thăm dò ý kiến đơn giản ( USS Simple Poll) không giới hạn số thăm dò được tạo.