Comprehensive Integrated Information Network System
CIINS Logo
Hệ thống mạng thông tin tích hợp liên kết rộng
English    French    Chinese    japanese    Korean    Russian  More 

Qui định của CIINS


1. Đối tượng áp dụng


1.1.    Qui định này áp dụng cho tất cả thành viên của CIINS.
1.2.    Thành viên của CIINS bao gồm các Cá nhân, Tổ chức có Tài khoản thành viên hợp lệ trên CIINS. Thành viên của CIINS dưới đây được gọi tắt là: "thành viên" hoặc "Bạn".

2. CIINS và Ban quản trị CIINS

2.1.    CIINS ở đây là "Hệ thống Mạng thông tin Tích hợp Liên kết rộng".
2.2.    CIINS do Công ty Phần mềm Hợp Nhất (USS Corp.) thiết kế, phát triển, giữ quyền quản trị hệ thống, nắm giữ bản quyền và quyền sở hữu.
2.3.    Ban quản trị CIINS dưới đây được gọi tắt là: “ Ban quản trị” hoặc “chúng tôi”.

3. Tài khoản thành viên

3.1.     Trên CIINS, tên tài khoản được đăng ký theo nguyên tắc: người đăng ký trước được sử dụng trước.
3.2.     Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu đăng ký khi đăng ký tài khoản thành viên với CIINS. Tại bất cứ thời điểm nào, nếu Ban quản trị phát hiện những thông tin được sử dụng để đăng ký tài khoản thành viên của Bạn là không chính xác, tài khoản của Bạn sẽ bị khóa hoặc bị thu hồi.
3.3.     Chúng tôi nghiêm cấm việc mạo nhận tên cá nhân, tổ chức, thương hiệu, nhãn hiệu của người hay tổ chức khác để đăng ký tên tài khoản nhằm thực hiện ý đồ xâm hại lợi ích của họ. Khi phát hiện ra tên tài khoản nào như vậy, chúng tôi sẽ thu hồi tên tài khoản đó ngay lập tức.
3.4.     Ban quản trị sẽ thu hồi tài khoản của Bạn trên CIINS nếu Bạn không đăng nhập và tác nghiệp trên hệ thống trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng nhập hệ thống lần cuối cùng.
3.5.     Ban quản trị được quyền khóa hoặc thu hồi tài khoản của thành viên khi cho rằng thành viên đã xâm hại hoặc có ý định, hoặc có khả năng xâm hại lợi ích của cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Bạn biết và đồng ý rằng toàn bộ thông tin Bạn đã tạo ra sẽ bị xóa khỏi CIINS khi tài khoản của Bạn bị chúng tôi thu hồi. 
3.6.     Chúng tôi khuyến khích các bên liên quan tự thương lượng với nhau khi xảy ra tranh chấp về tên tài khoản liên quan đến tên tổ chức, nhãn hiệu, thương hiệu. Ban quản trị giữ toàn quyền trong việc thu hồi tài khoản nếu phát hiện thấy tên tài khoản đã đăng ký vi phạm luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, chuẩn mực đạo đức xã hội tại nước sở tại (quốc gia nơi thành viên đang cư trú hoặc có quốc tịch) và luật pháp, thông lệ quốc tế.

 
4. Nội dung thông tin

4.1.     Thành viên có toàn quyền khởi tạo, cập nhật, quản trị những nội dung thông tin trong các khu vực quản trị tài nguyên của mình trên CIINS. Chúng tôi đồng ý rằng, tất cả thông tin được thành viên tạo ra trên CIINS là tài sản của thành viên đó.
4.2.     Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin mình đã cung cấp và đưa lên CIINS. Trách nhiệm ở đây được hiểu là toàn bộ những trách nhiệm liên quan hoặc phát sinh về nội dung truyền tải của thông tin được cung cấp, bao gồm cả trách nhiệm đạo đức và pháp lý đã được tập quán và luật pháp quốc tế hoặc của từng quốc gia quy định và chi phối đối với các vấn đề như: chính trị, chiến tranh, quyền sở hữu, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vũ khí, ma túy, mại dâm, khiêu dâm, giới tính, lứa tuổi, ….
4.3.     Chúng tôi không can thiệp vào nội dung thông tin được thành viên tạo ra trên CIINS; tuy nhiên một chương trình tự động kiểm tra các từ khóa mà chúng tôi cho là nhạy cảm sẽ được sử dụng cho nội dung thông tin Bạn đã khởi tạo hoặc cập nhật. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không thể và không có trách nhiệm phải kiểm tra toàn bộ nội dung mọi thông tin có trên CIINS, do đó chúng tôi sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào (nếu có) đối với nội dung thông tin được Bạn cung cấp trên CIINS.

4.4.     Chúng tôi sẽ thu hồi tài khoản của Bạn khi phát hiện thấy Bạn phân phối, phát hành, chia sẻ ra cộng đồng các thông tin sau trên CIINS:
-    Thông tin mang nội dung cổ động cho việc quấy rối, xâm hại, bạo hành, bóc lột, ngược đãi trẻ em hoặc cố ý chứa đường liên kết đến các trang web có nội dung trên.
-    Thông tin mang nội dung khiêu dâm, quấy rối tình dục, hoạt động tình dục, loạn luân hoặc cố ý chứa đường liên kết đến các trang web có nội dung trên.
-    Thông tin mang nội dung kích động chiến tranh, bạo lực, gây thù hận, chia rẽ dân tộc; kích động gây chia rẽ, thù hận giữa các tôn giáo; kích động chống phá nhà nước, chính phủ các nước trên thế giới hoặc cố ý chứa đường liên kết đến các trang web có nội dung trên.
-    Thông tin mang nội dung nói xấu, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, tống tiền cá nhân hoặc tổ chức; tiết lộ bí mật của cá nhân, tổ chức nhằm gây hại cho họ; mạo nhận làm người khác, tổ chức khác nhằm gây hại cho họ.
-    Thông tin mang nội dung xâm hại hoặc có khả năng xâm hại đến lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng.
-    Thông tin mang nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, phóng đại, mê tín dị đoan nhằm lừa đảo hoặc có thể gây ngộ nhận cho người khác.
-    Thông tin mang nội dung vi phạm luật sở hữu trí tuệ.  
-    Thông tin mang nội dung có chứa mã phần mềm độc hại hoặc cố ý đặt đường liên kết đến các trang web có chứa mã phần mềm độc hại.
 
5.  Thông tin cá nhân, bảo mật và rủi ro

5.1.     Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin được đăng ký ở mẫu đăng ký tài khoản thành viên của Bạn cho bất cứ người nào hoặc bên thứ 3 nào khác ngoại trừ: Bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ những thông tin đó; hoặc cung cấp cho hệ thống các mạng thành viên và mạng đối tác của CIINS; hoặc chúng tôi buộc phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo luật định của nước sở tại.
5.2.     Khi truy cập hệ thống bằng tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký, Bạn phải bảo đảm rằng mật khẩu đó không để lộ cho bất cứ ai có thể lợi dụng. Khi nghi ngờ có sự truy cập trái phép vào tài khoản của mình, Bạn nên thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống và thông báo ngay cho Ban quản trị. Bạn biết và thừa nhận rằng Bạn sẽ phải gánh chịu mọi rủi ro có thể xảy ra với tài nguyên của Bạn trên CIINS khi tài khoản của Bạn bị kẻ xấu truy cập bằng chính mật khẩu của Bạn đã bị lộ hoặc bị lợi dụng.
5.3.     Chúng tôi không ngừng nỗ lực áp dụng và cập nhật các giải pháp mới để mang đến cho CIINS và Bạn sự an toàn tốt nhất có thể suốt 24/24 giờ mỗi ngày trên môi trường internet và sao lưu dữ liệu định kỳ trên hệ thống. Tuy nhiên, Bạn hiểu và đồng ý với chúng tôi rằng không một hệ thống nào trên môi trường internet được coi là tuyệt đối an toàn. Do đó không thể tránh khỏi những tổn hại (nếu có) đôi khi gây ra cho Bạn tình trạng không thể hoặc khó truy cập vào hệ thống như thất thoát dữ liệu, các giao dịch, dịch vụ bị ngưng trệ, ... cho dù chúng tôi luôn có các phương án dự phòng trong trường hợp CIINS gặp sự cố do lỗi kỹ thuật hoặc bị kẻ xấu phá hoại. Bạn hiểu và đồng ý rằng, chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm, không phải đền bù bất cứ thiệt hại nào cho thành viên khi CIINS gặp sự cố hoặc bị kẻ xấu phá hoại.
5.4.     Chúng tôi vô cùng cảm ơn những người đã phát hiện ra và thông báo các khiếm khuyết của CIINS cho Ban quản trị để chúng tôi nhanh chóng khắc phục và hoàn thiện CIINS. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hoạt động của bất cứ ai gây tổn hại đến CIINS. Nếu bất cứ người nào bị phát hiện thấy có hành động gây tổn hại đến CIINS thì người đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi thiệt hại mình đã gây ra cho CIINS, và trong trường hợp cụ thể, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi phá hoại, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này theo qui định của pháp luật.

6.  Điều khoản cuối cùng

6.1.     Ban quản trị toàn quyền trong việc thêm, bớt hoặc thay đổi nội dung trong qui định này cho phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn phát triển của CIINS trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của thành viên và lợi ích cộng đồng ngày một cao hơn. Bạn nên thường xuyên ghé thăm trang web này để cập nhật những nội dung trong qui định mới nhất của chúng tôi.
6.2.     Bạn bảo đảm đã đọc và hiểu rõ nội dung, hoàn toàn nhất trí và cam kết sẽ thực hiện đúng theo các nội dung trong qui định này.
6.3.     Nội dung trong qui định này được cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng Chín năm 2010.