Qui định của CIINS


1. Đối tượng áp dụng

Qui định này áp dụng cho tất cả thành viên của CIINS. Tất cả thành viên của CIINS phải tuân thủ các điều khoản được đưa ra trong qui định này.


2.    Qui định về tài nguyên thông tin

2.1.    Thành viên của CIINS toàn quyền trong việc khởi tạo, quản trị tài nguyên thông tin của mình trên CIINS.


2.2.    Thành viên của CIINS phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp, đưa lên CIINS. Trách nhiệm ở đây được hiểu là toàn bộ các trách nhiệm liên quan hoặc phát sinh của thông tin được cung cấp, bao gồm cả các trách nhiệm đạo đức và pháp lý được qui định và chi phối bởi tập quán và luật pháp quốc tế hoặc của từng quốc gia cho các vấn đề như chính trị, chiến tranh, quyền sở hữu, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vũ khí; ma túy, mại dâm, khiêu dâm, giới tính, lứa tuổi,… mà nội dung thông tin đó truyền tải.


2.3.  CIINS đồng ý rằng, tất cả thông tin được khởi tạo bởi thành viên trên CIINS là tài sản và thuộc sở hữu của thành viên đó. CIINS không can thiệp vào nội dung thông tin của thành viên nhưng CIINS giữ toàn quyền kiểm soát việc thông tin đó có được phép phân phối, phát hành, chia sẻ trên CIINS hay không.   


2.4.  Có một chương trình tự động kiểm tra, sàng lọc nội dung thông tin theo từng ngôn ngữ để lọc các thông tin không được phép phát hành, chia sẻ hoặc chuyển các thông tin này đến nhóm thông tin cần phải kiểm duyệt bởi CIINS. Tuy nhiên,  Bạn đồng ý với chúng tôi rằng CIINS không thể và không có trách nhiệm phải kiểm tra toàn bộ nội dung các thông tin có trên CIINS, do đó chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung thông tin được cung cấp bởi thành viên trên CIINS.


2.5.  Chúng tôi rất biết ơn bạn khi bạn phát hiện và thông báo cho chúng tôi về một thông tin nào đó trên CIINS xâm hại hoặc có khả năng xâm hại đến lợi ích của cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Ngay sau khi nhận được thông báo từ bạn, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và xử lý đối với các thành viên vi phạm.


3.    Tài khoản và thông tin cá nhân

3.1.  Bạn phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin theo mẫu đăng ký thành viên  của CIINS. Khi CIINS phát hiện thông tin bạn đăng ký là không chính xác, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.


3.2. Khi là thành viên của CIINS, Bạn sẽ đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký. Bạn phải đảm bảo rằng Bạn không để lộ mật khẩu của mình cho bất cứ ai có thể lợi dụng. Khi nghi ngờ có sự truy cập trái phép vào tài khoản của mình, Bạn nên thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống và thông báo ngay cho CIINS. Bạn biết và thừa nhận rằng Bạn sẽ phải gánh chịu mọi rủi ro có thể xảy ra cho tài nguyên của Bạn trên CIINS khi mật khẩu của Bạn bị lộ và lợi dụng dẫn đến việc tài khoản của Bạn bị truy cập bởi kẻ xấu.


3.3. CIINS sẽ không cung cấp thông tin có thể nhận dạng cá nhân của Bạn cho bất kỳ người hoặc bên thứ 3 nào khác ngoại trừ các trường hợp: Bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ các thông tin đó; cung cấp các thông tin này cho cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.


3.4. Chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn khỏi CIINS nếu trong vòng 90 ngày bạn không đăng nhập và tác nghiệp trên hệ thống kể từ ngày bạn đăng nhập hệ thống lần cuối cùng.


3.5. CIINS được phép khóa tài khoản của thành viên có thời hạn hoặc vô thời hạn khi CIINS cho rằng thành viên đã xâm hại hoặc có ý định hoặc có khả năng xâm hại đến lợi ích của cá nhân, tổ chức, cộng đồng. 


4.  Bảo mật và rủi ro hệ thống

4.1.  Toàn thể đội ngũ cán bộ quản trị mạng và lập trình của chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng và cập nhật các giải pháp mới để mang đến sự an toàn tốt nhất có thể cho CIINS và Bạn trên môi trường internet 24/24 giờ hàng ngày và định kỳ sao lưu dữ liệu trên hệ thống.


4.2.  Bạn hiểu và đồng ý với chúng tôi rằng không có hệ thống nào trên môi trường internet được coi là tuyệt đối an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi luôn có các phương án dự phòng để sử dụng khi CIINS gặp sự cố ( do lỗi kỹ thuật hoặc bị kẻ xấu phá hoại,… ) thì đôi khi cũng không thể tránh khỏi các tổn hại ( nếu có) có thể gây ra cho Bạn như khó hoặc không truy cập vào được hệ thống; thất thoát dữ liệu; các dịch vụ, giao dịch bị ngưng trệ;… Bạn đồng ý rằng, chúng tôi sẽ được miễn trừ trách nhiệm về các thiệt hại này nếu có và không phải chịu trách nhiệm đền bù gì cho Bạn khi CIINS gặp sự cố.


4.3.  Chúng tôi sẽ vô cùng cảm ơn những người phát hiện ra những khiếm khuyết của CIINS và thông báo những khiếm khuyết đó cho chúng tôi để chúng tôi nhanh chóng khắc phục và hoàn thiện CIINS. Tất nhiên, chúng tôi lên án mạnh mẽ những hoạt động của bất kỳ người nào gây tổn hại đến CIINS, và nếu chúng tôi phát hiện ra ai đó có hành động gây tổn hại đến CIINS thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại mà người đó gây ra cho CIINS, trong một số trường hợp cụ thể, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi phá hoại, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này theo qui định của pháp luật.


5.  Thay đổi, cập nhật qui định

CIINS toàn quyền trong việc thêm, bớt hoặc thay đổi nội dung trong qui định này cho phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn phát triển của CIINS trên cơ sở đảm bảo ngày một cao hơn quyền lợi của thành viên và lợi ích cộng đồng.


6.  Điều khoản cuối cùng

Bạn đảm bảo đã đọc, hiểu rõ nội dung, hoàn toàn nhất trí và cam kết sẽ thực hiện đúng theo các điều khoản trên của bản qui định này.

Ciins
Ciins.com đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung.
Rất mong nhận được sự hợp tác, góp ý từ các chuyên gia.
Xem tốt nhất với trình duyệt Mozilla Firefox 3.0 ++
Bản quyền © 2009 USS Corp.
Tel: 04.39724800 | Fax: 04.39724800
admin@jcapt.com